PUNKT KIEROWANIA PRACAMI PODWODNYMI

Zabezpieczenie prac podwodnych i hydrotechnicznych 3 nurków równocześnie

PUNKT KIEROWANIA

  • do zabezpieczenia zawodowych prac podwodnych równocześnie 3 nurków
  • wyposażenie zgodne ze standardami IMCA: systemy zasilania w czytnik oddechowy, komunikacji oraz video, wiązki nurkowe, klimatyzacja, agregat
  • obsługa w postaci wykwalifikowanego personelu
  •  przystosowany do transportu lądowego i morskiego w 10’ kontenerze ISO