W PRACACH PODWODNYCH I HYDROTECHNICZNYCH
SPECJALIZUJE SIĘ FROG Sp. z o.o.

Prace podwodne w środowisku wodnym skażonym chemicznie, biologicznie, z użyciem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych:

  •  oczyszczanie akwenów z niebezpiecznych elementów
  • atesty, naprawy, podwodne badania nieniszczące, przeglądy, inspekcje obiektów pływających i budowli hydrotechnicznych
  • cięcie ultratermiczne, spawanie podwodne
  • betonowanie i kotwienie w betonie metodą chemiczną i mechaniczną
  • układanie prefabrykatów, geowłókniny, koszy gabionowych
  • poszukiwanie zaginionych elementów w wodzie
  • certyfikaty DNV-GL, LR,  NKK
  • Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych