A&G Sp. z o.o. realizuje projekt nr PMT/0791/5N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III "Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach", Działanie 3.3 "Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw", Poddziałanie 3.3.1 "Polskie Mosty Technologiczne"  - Rynek Norweski


A&G realizuje projekt inwestycyjny na budowę Modułowego Kompleksu Nurkowego (MKN), składającego się z trzech elementów: mobilnej komory dekompresyjnej, mobilnego punktu kierowania oraz platformy opuszczanej nurka.  MKN pozwoli na wykonywanie prac podwodnych na głębokości do 50 m, szkolenie nurkowe II klasy oraz świadczenie usług związanych z mobilnym dostępem do komory dekompresyjnej.

Planowane efekty projektu: rozwinięcie działalności biznesowej startupu A&G Sp. z o.o. w oparciu o innowacyjny produkt "Mobilny Kontenerowy Kompleks Nurkowy" (dalej: MKKN) i model biznesowy przygotowany w ramach 1.1.1.POPW. Realizacja projektu skupi się wokół:
A. wdrożenia opracowanego na I Etapie modelu biznesowego,
B. powstania poszczególnych modułów MKKN,

Wartość projektu: 1 156 970,00 złDo Grupy FROG należą oprócz A&G Sp. z o.o. i FROG Sp. z o.o. również 30 przedsiębiorstw z branży prac podwodnych. Pena oferta prac podwodnych i hydrotechnicznych znajduje się na stronie   FROG.ELBLAG.PL