ZAMÓWIENIA

A&G Sp. z o.o. realizuje projekt nr PMT/0791/5N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III "Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach", Działanie 3.3 "Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw", Poddziałanie 3.3.1 "Polskie Mosty Technologiczne" - Rynek NorweskiA&G Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Rozwój startupu A&G Sp. z o.o. w oparciu o Mobilny Kontenerowy Kompleks Nurkowy w Polsce Wschodniej"

Celem projektu jest rozwinięcie działalności biznesowej startupu A&G Sp. z o.o. w oparciu o innowacyjny produkt Mobilny
Kontenerowy Kompleks Nurkowy i model biznesowy przygotowany w ramach 1.1.1.POPW.

Dofinansowanie projektu z UE: 799.850,00 PLN

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu NR 3/1.1.2/POPW/AIG
1. Ocean-Tech Sp. z o.o.
Kaszubska Droga 13, 80-209 Chwaszczyno, Polska
tel: 48 (58) 711 76 85 | fax: +48 (58) 620 85 70 |mob.+48 785 050 250
data wpłynięcia: 18 września 2018 roku.
cena: 230 000,00 zł netto

pozostałe oferty biorące udział w postępowaniu:
brak


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu NR 2.2/1.1.2/POPW/AIG 
1. Ocean-Tech Sp. z o.o.
Kaszubska Droga 13, 80-209 Chwaszczyno, Polska
tel: 48 (58) 711 76 85 | fax: +48 (58) 620 85 70 |mob.+48 785 050 250
data wpłynięcia: 1 września 2018 roku.
cena: 300 000,00 zł netto

pozostałe oferty biorące udział w postępowaniu:
2. Inspectors.pl
Ligota Dolna 56
46-200 Kluczbork
0048604758884
data wpłynięcia: 3 września 2018 roku
cena: 1 170 000,00 zł netto


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu NR 2/1.1.2/POPW/AIG

Postępowanie nierozstrzygnięte

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu NR 1/1.1.2/POPW/AIG

1. Ocean-Tech Sp. z o.o., 80-299 Gdańsk, ul. Perseusza 9; cena netto 415000,00 zł

pozostałe oferty biorące udział w postępowaniu:
2. SCANTEK Sp. z o.o., 81-581 Gdynia ul. Nowodworcowa 17; cena netto 530000,00 zł
3. P.H.U. Aquaticus Krzysztof Czermak, ul. Sosnowa 6a 71-468 Szczecin; cena netto 833000,00 zł